پوریا شهریاری

مدیر و موسس آکادمی فانوس

درباره استاد:
مهندس نرم افزار و از سال ۲۰۱۱ شروع به طراحی گرافیک و از سال ۲۰۱۸ شروع به حرفه عکاسی کرد
همزمان با این موارد به تدریس تخصصی نرم افزار فتوشاپ پرداخت
وی سابقه همکاری با آموزشگاه های معتبر کشور و آموزشگاه های فنی حرفه را دارد

آدرس ایمیل

me@pooriash.ir

صفحه اینستاگرام

@pooria_shahriari
@_photoshop_ir_

شماره تماس

۰۹۳۰۵۶۲۳۴۱۱

تلگرام

@pooria_shahriari